عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
مەلكیسادقێ كاهن 
1
ئەڤ مەلكیسادقە پاشایێ باژێڕێ شالیم بوو، كاهنێ خودایێ هەری بلند بوو. دەمێ ئیبراهیم ژ تێكشكاندنا پاشایان ڤەگەڕیای، مەلكیسادق دەركەفتە پێشوازیا وی و ئەو بەرەكەتدار كر،[a]
2
ئەوێ ئیبراهیمی دەهێكا هەمی تشتان بۆ وی ڤەدەر كری. ل پێشیێ وەرگێڕانا ناڤێ وی ‹پاشایێ راستداریێ›یە، ب دویڤ را ئەو ‹پاشایێ شالیم›ە ئانكو ‹پاشایێ ئاشتیێ›.
3
ئەو یێ بێ باب، بێ دایك و بێ بنیاتە. نە دەستپێكا رۆژێن وی، نە ژی دویماهیا ژیانێ هەیە، لێ ئەو وەكو كوڕێ خودێیە و هەتا هەتایێ دمینیت كاهن.
4
هزرێ تێدا بكەن چەندێ مەزن بوو، خۆ ئیبراهیم ژی، كو بابكالێ مەزنە، دەهێكا تالانێ خۆ دایێ.
5
ئەوێن ژ دویندەها لێڤی، یێن كاهنایەتیێ وەردگرن، ل گۆر دەستووری فەرمان یا هەی كو دەهێكێ ژ گەلێ ئیسرائیل، ئانكو برایێن خۆ، وەرگرن،[b] هەر چەندە كو ئەو ژی ژ دویندەها ئیبراهیمینە،
6
لێ مەلكیسادق، ئەوێ نە ژ دویندەها لێڤیە، دەهێك ژ ئیبراهیمی وەرگرت و ئەوێ سۆز بۆ هاتیە دان بەرەكەتدار كر.
7
جهێ گۆمانێ نینە كو یێ بچویكتر ژ لایێ یێ مەزنتر ڤە دهێتە بەرەكەتداركرن.
8
ل لایەكی كاهن كو مرۆڤێن مربارن[c] دەهێكێ وەردگرن، لێ ل لایێ دی مەلكیسادق وەردگریت، ئەوێ نڤیسار شاهدەییێ بۆ ددەن كو یێ زیندیە.
9
ئەم دشێین بێژین كو: خۆ لێڤی ژی، ئەوێ دەهێكێ وەردگریت، ب رێكا ئیبراهیمی دەهێك یا دای،
10
چنكو هنگی لێڤی هێشتا د پشتا بابێ خۆ ئیبراهیمی دا بوو، دەمێ مەلكیسادق هاتیە پێشوازیا وی.
مەلكیسادق نموونەیە بۆ كاهنایەتیا عیسایێ مەسیح 
11
ئەگەر كاملبوون ب رێكا كاهنایەتیا لێڤیان با، كو گەلێ ئیسرائیل ل سەر بنگەهێ وێ دەستوور وەرگرت، دا چ هەوجەیی ب وێ چەندێ بیت كو كاهنەكێ دی ژ جۆرێ مەلكیسادقی پەیدا ببیت، نە ل سەر شێوازێ هارونی؟
12
چنكو ئەگەر كاهنایەتی بهێتە گوهۆڕین، پێدڤیە دەستوور ژی بهێتە گوهۆڕین.
13
ئەوێ ئەڤ تشتە ل سەر وی دهێتە بەحس كرن، ئەو ژ هۆزەكا دی بوو، كو كەسەكی ژ ڤێ هۆزێ خزمەتا قوربانگەهێ نەكریە.
14
یا ئاشكرایە كو خودانێ مە ژ هۆزا یەهودای پەیدا بوو، ئەوا دەربارەی وێ مووسای چ بەحسێ كاهنان نەكری.
15
ب هاتنا كاهنەكێ دی یێ ژ جۆرێ مەلكیسادقی، ئێدی ئەوا ئەم دبێژین هێشتا پتر یا روهنە.
16
ئەو نە ل دویڤ دەستوورێ فەرمانا لەشكانی[d] ، لێ ل دویڤ هێزا ژیانەكا ژ ناڤ ناچیت بوویە كاهن.
17
چنكو نڤیسار شاهدەییێ ددەت:
«تۆ هەتا هەتایێ كاهنی
ژ جۆرێ مەلكیسادقی.»[e]
18
ل لایەكی فەرمانەكا پێشین، ژ بەر لاوازی و بێمفاییا وێ، هاتە لابرن،
19
چنكو دەستووری تشتەك كامل نەكر. ل لایێ دی، ئومێدەكا هێشتا باشتر پەیدا بوو، كو ب رێكا وێ نێزیكی خودێ دبین.
20
ئەڤە ژی یا بێ سویند نەبوو. ئەوێن دی بێ سویند ببوونە كاهن،
21
لێ ئەڤە ب سویندێ بوو كاهن، ژ لایێ خودێ ڤە ئەوێ گۆتیێ:
«خودانی سویند یا خواری
و لێڤە نابیت:
‹تۆ هەتا هەتایێ كاهنی.›»
22
ژ بەر وێ سویندێ، ئەو بوو دەستەبەر بۆ پەیمانەكا باشتر، كو ئەو ژی عیسایە.
23
زێدەباری هندێ كاهنێن بەرێ گەلەك بوون، چنكو مرن رێگر بوو كو ئەو د بەردەوام بن.
24
لێ عیسای كاهنایەتیەكا نەگوهۆڕ یا هەی، چنكو ئەو هەتا هەتایێ دمینیت.
25
ژ بەر هندێ ئەو دشێت وان ب تەمامی قورتال بكەت، یێن كو ب رێكا وی خۆ نێزیكی خودێ دكەن، چنكو ئەو هەردەم یێ زیندیە، دا مەهدەریێ بۆ وان بكەت.
26
سەرۆككاهنەكێ وەسا بۆ مە یێ پێدڤی بوو، یێ پیرۆز و بێگونەهـ و بێكێماسی، یێ ژ گونەهكاران جودا كری و ژ ئەسمانان بلندتر لێ كری.
27
ئەو یێ پێدڤی نینە، وەكو سەرۆككاهنێن دی، هەر رۆژ قوربانان پێشكێش بكەت، ل پێشیێ ژ بەر گونەهێن خۆ و پاشی ژ بەر گونەهێن خەلكی، چنكو ئەوی ب جارەكێ ئەڤ چەندە كر، دەمێ خۆ وەكو قوربان پێشكێش كری.
28
دەستوور مرۆڤان دكەتە سەرۆككاهن كو خودان لاوازینە، لێ سویندا خودێ، ئەوا پشتی دەستووری هاتی، كوڕی دكەتە سەرۆككاهن، كو بۆ هەتا هەتایێ یێ هاتیە كاملكرن.
  1. a. 7‏:1 دەستپێكرن 14‏:17‏-20
  2. b. 7‏:5 سەرژمێری 18‏:21
  3. c. 7‏:8 q مربار: ئانكو تۆڤێ مرنێ یێ دێ هەر مریت.
  4. d. 7‏:16 ل دویڤ دەستوورێ مووسای، پێدڤیە كاهن ژ دویندەها هارونی بن.
  5. e. 7‏:17 زەبوور 110‏:4