عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
لخۆزڤڕینا شائوولی 
1
لێ شائوولی هێشتا گەف ل شاگردێن خودانی دكرن كو وان بدەتە كوشتن. ئەڤجا ئەو چوو نك سەرۆككاهنی
2
و داخوازا نامەیان ژێ كر بۆ كنیشتەیێن دیمەشقێ، داكو ئەگەر كەسەك دیت ل سەر ڤێ رێبازێ[a] دچیت، زەڵام بیت یان ژنك، ب گرێدایی بینیتە ئورشەلیمێ.
3
دەمێ ئەو بڕێڤە بەرەڤ دیمەشقێ دچوو و نێزیك بووی، ژ نشكەكێ ڤە شەوقا رۆناهیەكێ ژ ئەسمانی دەوروبەرێن وی روهن كر،
4
ئینا كەفتە ئەردی و گوهـ ل دەنگەكی بوو یێ دبێژیتێ: «شائوول! شائوول! بۆچی تۆ من تەپەسەر دكەی؟»
5
ئینا وی گۆت: «تۆ كی ئەزبەنی؟» دەنگی گۆتێ: «ئەز عیسامە، ئەوێ تۆ وی تەپەسەر دكەی.
6
نوكە رابە و هەڕە باژێڕی، دێ بۆ تە هێتە گۆتن كا دێ چ كەی.»
7
رێڤنگێن ل گەل شائوولی بێدەنگ راوەستیان، چنكو گوهـ ل دەنگی بوو، لێ وان كەسەك نەدیت.
8
شائوول ژ ئەردی رابوو، لێ دەمێ چاڤێن خۆ ڤەكرین، ئەوی چ نەدیت، ئینا ئەوان دەستێ وی گرت و برە دیمەشقێ.
9
سێ رۆژان ل وێرێ ما، نەددیت و نەدخوار و نەڤەدخوار.
10
ل دیمەشقێ شاگردەكێ خودانی هەبوو، ناڤێ وی حەنانیا بوو، خودانی د بینینەكێ دا گازی كرێ: «حەنانیا!» وی گۆت: «بەلێ، خودان.»
11
خودانی گۆتێ: «هەڕە وێ جادەیا دبێژنێ راست و ل مالا یەهودای پرسیارا زەڵامەكێ ژ تەرسۆسێ بكە، ناڤێ وی شائوولە، ئەو ڤێ گاڤێ ل وێرێ یێ نڤێژێ دكەت.
12
شائوولی د بینینەكێ دا زەڵامەك دیت، ناڤێ وی حەنانیا بوو دهاتە د ژۆرڤە و دەستێ خۆ ددانا سەر وی، دا بیناهیێ بكەتەڤە.»
13
ئینا حەنانیای گۆتە خودانی: «خودان، دەربارەی ڤی زەڵامی، من ژ گەلەك كەسان بهیستیە، كا وی چەند خرابی ب سەرێ پیرۆزكریێن تە ل ئورشەلیمێ ئیناینە
14
و ل ڤێرێ وی ژ سەرۆكێن كاهنان دەستهەلاتا هەی، كو هەمیێن هەوارا خۆ دگەهیننە ناڤێ تە، ئەو بگریت.»
15
لێ خودانی گۆتێ: «تۆ هەڕە! چنكو ئەو بۆ من ئامانەكێ هەلبژارتیە، كو ناڤێ من بۆ مللەتێن نەجوهی و پاشایان و گەلێ ئیسرائیلێ هەلگریت.
16
ئەز دێ نیشا دەم، كا فەرە ژ بەر ناڤێ من چەند ئازارێ بكێشیت!»
17
پاشی حەنانیا چوو مالا یەهودای و دەستێن خۆ دانانە سەر شائوولی و گۆت: «برایێ شائوول، خودانی ئانكو عیسای ئەوێ د وێ رێكێ دا بۆ تە دیار بووی، ئەوا تۆ پێ هاتی، ئەز هنارتم دا تۆ بیناهیێ بكەیەڤە و ژ گیانێ پیرۆز پڕ ببی.»
18
د گاڤێ دا تشتەكێ وەكو تیڤلكی ژ سەر چاڤێن شائوولی رابوو و جارەكا دی بیناهی كر و رابوو و هاتە تافیركرن.
19
هندەك خوارن خوار و هاتە سەر هێزا خۆ.
چەندین رۆژان ل گەل شاگردان ل دیمەشقێ ما.
شائوول ل دیمەشقێ مزگینیێ ددەت 
20
وی ئێكسەر ل كنیشتەیان دەست ب مزگینیدانێ كر، كو عیسا كوڕێ خودێیە.
21
هەمی ئەوێن گوهـ لێ بووی گوهشین و گۆتن: «ما ئەڤە نە ئەوە، یێ ل ئورشەلیمێ ئەو كەس ژ ناڤ دبرن یێن هەوارا خۆ دگەهاندە ڤی ناڤی؟ ما ئەو نەهاتیە ڤێرێ، دا وان بگریت و ب گرێدایی ببەتە نك سەرۆكێن كاهنان؟»
22
لێ شائوول ب هێزتر لێ دهات و جوهیێن ئاكنجیێن دیمەشقێ حێبەتی دكرن، ژ بەر كو وی دسەلماند كو عیسا ب خۆ مەسیحە.
23
پشتی بورینا گەلەك رۆژان، جوهیان پیلانەك دانا، دا وی بكوژن،
24
لێ شائوولی ب پیلانا وان زانی. ب شەڤ و رۆژ چاڤێ وان ل دەرگەهێن باژێڕی بوو، دا وی بكوژن.
25
لێ هندەك شاگردێن وی ب شەڤێ ئەو ژ شویرها باژێڕی د سەڤیەكێ دا داهێلا خوارێ.
شائوول ل ئورشەلیمێ 
26
دەمێ شائوول گەهشتیە ئورشەلیمێ، بزاڤ كر خۆ بگەهینیتە شاگردان، لێ هەمی ژێ دترسیان، چنكو وان باوەر نەدكر كو ئەو یێ بوویە شاگرد.
27
لێ بارناباسی ئەو بر و ئینا نك هنارتیان و بۆ وان ڤەگێڕا كا چەوا وی د رێكێ دا خودان دیتیە و خودان ل گەل وی ئاخفتییە و كا چەوا ل دیمەشقێ ب وێرەكانە مزگینی ب ناڤێ عیسای دایە.
28
ئەڤجا شائوول ل ئورشەلیمێ ل گەل وان دهات و دچوو و ب وێرەكانە مزگینی ب ناڤێ خودانی ددا.
29
وی دانوستاندن و گەنگەشە ل گەل جوهیێن یونانی دكر، وان ژی بزاڤ دكر وی بكوژن.
30
دەمێ برایان ب ڤێ چەندێ زانی، ئەو برە قەیسەریێ و ژ وێرێ هنارتە تەرسۆسێ.
31
پشتی هنگی جڤاكا باوەرداران ل سەرانسەری یەهودیایێ و جەلیلێ و سامەریایێ د ئاشتیێ دا بوو و ئاڤا دبوو و د ترسا خودانی دا پێشڤە دچوو و ب پشتەڤانیا گیانێ پیرۆز زێدە دبوو.
ساخكرنا ئینیاسی 
32
دەمێ پەترۆس ل هەمی دەڤەران دگەڕیا، سەرەدانا وان پیرۆزكریان ژی كر، ئەوێن ل لودە د ئاكنجی.
33
ل وێرێ مرۆڤەكێ فاڵنجی دیت، ناڤێ وی ئینیاس بوو، ئەو هەشت ساڵ بوو د ناڤ نڤینان دا.
34
پەترۆسی گۆتێ: «ئینیاس، عیسایێ مەسیح تە ساخ دكەت، رابە نڤینێن خۆ بپێچە!» ئینا ئەو ئێكسەر رابوو.
35
هەمی ئاكنجیێن باژێڕێ لودە و دەشتا شارۆنێ ئینیاس دیت، ئینا بۆ خودانی ڤەگەڕیان.
زیندیكرنا تابیتایێ 
36
ل باژێڕێ یافا شاگردەك هەبوو ناڤێ وێ تابیتا بوو و ب یونانی دگۆتنێ دۆركاس[b] ، هەردەم چاكی دكرن و هاریكاریا هەژاران دكر.
37
د وان رۆژان دا، ئەو نەساخ بوو و مر، ئەڤجا وان ئەو شویشت و دانا د ژۆرەكا سەری ڤە.
38
ژ بەر كو لودە ل نێزیكی یافا بوو، دەمێ شاگردان بهیستی كو پەترۆس یێ ل لودە، وان دوو زەڵام هنارتنە ب دویڤ را كو ببێژنێ: «بێی گیرۆبوون وەرە نك مە.»
39
پەترۆس رابوو و ل گەل وان چوو. دەمێ گەهشتی، ئەو ب سەرئێخستە ژۆرا سڵال. هەمی بیژن ل دەوروبەرێن وی راوەستیان و دگریان و ئەو كراس و جلك نیشا ددان، یێن دۆركاسێ ب ساخیا خۆ بۆ وان چێكربوون.
40
پەترۆسی هەمی دەرئێخستنە ژ دەرڤە و چۆكڤەدان و نڤێژ كر، پاشی بەرێ خۆ دا كەلەخی و گۆت: «تابیتا، رابە.» ئینا چاڤێن خۆ ڤەكرن و دەمێ وێ پەترۆس دیتی، روینشت.
41
وی دەستێ خۆ داڤێ و راكرە سەر پێیان، پاشی وی گازی پیرۆزكری و بیژنان كر و ب ساخی پێشكێشی وان كر.
42
ئەڤ چەندە ل هەمی یافا بەڵاڤ بوو و گەلەكان باوەری ب خودانی ئینا.
43
پەترۆس چەندین رۆژان ل یافایێ ما، ل نك كەڤلڤانەكی ناڤێ وی شەمعون بوو.
  1. a. 9‏:2 مەبەست پێ رێبازا مەسیحی.
  2. b. 9‏:36 رامانا هەر دوو ناڤان ‹غەزال›ە.