عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بەڕەڤانیا پاولۆسی ل بەرامبەری جڤاتا بلند یا جوهیان 
1
پاولۆسی بەرێ خۆ دا جڤاتێ و گۆت «گەلی برایان، ئەز بۆ خودێ ب وژدانەكا باش تا ڤێ رۆژێ دژیام.»
2
ئینا حەنانیایێ سەرۆككاهن فەرمان دا، كو ئەو كەسێن ل نێزیك پاولۆسی راوەستیای، ل دەڤێ وی بدەن،
3
ئینا پاولۆسی گۆتە وی: «خودێ دێ ل تە دەت، هەی دیوارێ گێچكری[a] ! ئایا تۆ یێ روینشتی، دا من ل دویڤ دەستووری داد بكەی و تۆ بەروڤاژی دەستووری فەرمانا لێدانا من ددەی؟»
4
ئەوێن ل نێزیك پاولۆسی د راوەستیای بوون، گۆتن: «ئەرێ تۆ سەرۆككاهنێ خودێ بێ رێز دكەی؟»
5
پاولۆسی بەرسڤ دا: «گەلی برایان، من نە دزانی ئەڤە سەرۆككاهنە، چنكو یا هاتیە نڤیسین: ‹ب خرابی بەحسێ رێبەرێ مللەتێ خۆ نەكە.›[b] »
6
دەمێ پاولۆسی زانی كو هندەك ژ ئەندامێن جڤاتێ سەدوقینە و هندەكێن دی فەریسی، ب دەنگەكێ بلند گۆتە جڤاتێ: «گەلی برایان، ئەز فەریسی كوڕێ فەریسیمە. ژ بەر باوەریا من كو مری دێ رابن، دهێمە دادگەهكرن.»
7
دەمێ ئەڤ چەندە گۆتی، ناكۆكی كەفتە د ناڤبەرا سەدوقی و فەریسیان دا و دووبەرەكی كەفتە جڤاتێ.
8
چنكو سەدوقی دبێژن كو رابوونا مریان و فریشتە و گیان نینن، لێ فەریسیان باوەری ب ڤان هەر سێیان هەیە.
9
وی دەمی قێڕ قێڕەكا مەزن چێبوو و هندەك ژ مامۆستایێن دەستووری یێن فەریسی رابوون و ب دژواری گەنگەشە كر و گۆتن: «ئەم چ گونەهان ل سەر ڤی زەڵامی نابینین! چێدبیت گیانەك یان فریشتەیەك ل گەل وی ئاخفتبیت.»
10
دەمێ ناكۆكی مەزن بووی، فەرماندە ترسیا كو ئەو پاولۆسی پارچە پارچە بكەن، ئینا فەرمان دا سەربازان كو بچن و وی ژ ناڤ وان بڕەڤینن و ببەنە سەربازگەهێ.
11
شەڤا پاشتر خودان ل نك پاولۆسی راوەستیا و گۆتێ «وێرەكیا خۆ بپارێزە، كا چەوا تە شاهدەیی بۆ من ل ئورشەلیمێ دایە، هۆسا پێدڤیە تۆ بۆ من ل رۆمایێ ژی بدەی».
پیلانا كوشتنا پاولۆسی 
12
دەمێ بوویە سپێدە، هندەك جوهیان پیلانەك دانا و سویند خوار كو ئەو نەخۆن و نەڤەخۆن، تا ئەو پاولۆسی نەكوژن.
13
ئەوێن ئەڤ پیلانە داڕشتی، ژ چل كەسان پتر بوون.
14
ئەو چوونە نك سەرۆكێن كاهنان و ریهسپیان و گۆتن: «مە سویند خوارییە كو ئەم تام نەكەینە تشتەكی، تاكو پاولۆسی نەكوژین.
15
ئەڤجا هوین ل گەل جڤاتێ ب بەهانەیا كو دێ هویرتر ڤەكۆلینێ ل سەر بابەتێ وی كەن، داخوازێ ژ فەرماندەی بكەن كو وی بینیتە نك هەوە و بەری ئەو بگەهیت، ئەم بۆ كوشتنا وی د ئامادەینە.»
16
لێ خوارزایێ پاولۆسی گوهـ ل ڤێ بویسەیێ بوو، ئەو هات و ب ژۆر كەفتە د سەربازگەهێ ڤە و ئەڤ چەندە گۆتە پاولۆسی.
17
ئەڤجا پاولۆسی گازی ئێك ژ سەرلەشكەران كر و گۆتێ: «ڤی گەنجی ببە نك فەرماندەی، چنكو وی تشتەكێ هەی دا بێژیتێ.»
18
ئینا وی ئەو برە نك فەرماندەی و گۆت: «پاولۆسێ زیندانی گازی من كر و داخواز كر، كو ئەز ڤی گەنجی بینمە نك تە، چنكو وی تشتەكێ هەی دا بێژیتە تە.»
19
فەرماندەی دەستێ وی گەنجی گرت و برە رەخەكی و پرسیار ژێ كر: «تە چ هەیە بۆ من بێژی؟»
20
وی گۆت: «جوهی یێن رێككەفتین كو داخوازێ ژ تە بكەن، تۆ سوبەهی پاولۆسی ببەیە جڤاتێ، ب بەهانەیا كو ئەو هویرتر ڤەكۆلینێ ل سەر بابەتێ وی بكەن.
21
لێ تۆ گوهێ خۆ نەدە وان، چنكو پتر ژ چل زەڵامێن وان بویسەیەك یا بۆ ڤەدای، ئەوان یا سویند خواری كو ئەو نەخۆن و نەڤەخۆن تا وی نەكوژن. نوكە ئەو د ئامادەنە و ل هیڤیا بڕیارا تەنە.»
22
فەرماندەی ئەو گەنج ب رێ ئێخست و فەرمان لێ كر و گۆتێ: «نە بێژە كەسێ كو تە ئەڤ چەندە یا گۆتیە من.»
هنارتنا پاولۆسی بۆ نك فیلیكسێ والی 
23
ئەڤجا فەرماندەی گازی دوو ژ سەرلەشكەران كر و گۆت: «دوو سەد سەربازان ل گەل حەفتێ سیاران و دوو سەد رم هەلگران ئامادە بكەن، دا ئەڤ شەڤە ل دەمژمێر نەهێ، بچنە قەیسەریێ،
24
هەروەسا دەواران ئامادە بكەن، دا پاولۆسی لێ سیار كەن و ب ساخلەمی بگەهیننە نك فیلیكسێ والی.»
25
نامەیەك نڤیسی و تێدا دگۆت:
26
«ژ كلودیۆس لسیاس بۆ بەڕێز والیێ فیلیكس، سڵاڤ:
27
ئەڤ زەڵامە ژ لایێ جوهیان ڤە هاتبوو گرتن و چ نەما بوو وی بكوژن، لێ دەمێ من زانی ئەو هەڤوەڵاتیەكێ رۆماییە، ئەز ل گەل هندەك سەربازان گەهشتمێ و من قورتال كر.
28
ئەڤجا من دڤیا بزانم كا ب چ گونەهـ هاتیە تاوانباركرن، من ئەو برە جڤاتا وان.
29
بۆ من دیار بوو، كو ئەو ژ بەر هندەك بابەتێن گرێدای دەستوورێ خۆ، وی تاوانبار دكەن، لێ چ تشتێ وەسا ل سەر نینە، كو ئەو هەژی كوشتنێ یان زیندانكرنێ بیت.
30
پاشی دەمێ پێزانین بۆ من هاتین كو پیلانەك ل دژی وی یا دهێتە گێڕان، ئێكسەر من ئەو هنارتە نك تە و فەرمان ژی ل سكالاكەران كر، كو بهێنە نك تە و كا چ هەیە ل دژی وی بێژن.»
31
ئەڤجا سەربازان ژی ل دویڤ وێ فەرمانا لێ هاتیە كرن، پاولۆس بر و ب شەڤ گەهاندە ئەنتیپاتریس[c] .
32
ل رۆژا پاشتر وان سیار هێلان كو ل گەل پاولۆسی بچن و ئەو ڤەگەڕیانە سەربازگەهێ.
33
دەمێ سیار گەهشتینە قەیسەریێ و نامە دایە دەستێ والی، وان پاولۆس ژی ل نك وی ئامادە كر.
34
وی نامە خواند و پرسیار كر كا پاولۆس خەلكێ كیژ هەرێمێیە، دەمێ زانی كو ئەو خەلكێ هەرێما كیلیكیایێیە،
35
گۆت: «دەمێ ئەوێن تۆ تاوانبار كری ژی دگەهن، هنگی ئەز دێ گوهێ خۆ دەمە كێشا تە» و فەرمان دا كو ئەو د كۆچكا هێرودێسی دا ل ژێر زێرەڤانیێ بیت.
  1. a. 23‏:3 q دیوارێ گێچكری: نیشانە بۆ دووڕویاتیێ، چنكو ژ سەرڤە یێ سپیە و ژ بن ڤە رەنگەكێ دیە. بنێڕە مەتتا 23‏:27
  2. b. 23‏:5 دەركەفتن 22‏:28
  3. c. 23‏:31 باژێڕەكە نوكە دبێژنێ ‹رأس العین› كو نێزیكی 60 كیلۆمەتران ژ ئورشەلیم یێ دویرە.