عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
سەربازێ باش یێ مەسیح عیسای 
1
ئەڤجا كوڕێ من، ب وێ كەرەما د مەسیح عیسای دا، یێ بهێز بە
2
و ئەو تشتێن ب ئامادەبوونا گەلەك شاهدان تە ژ من بهیستین، ب كەسێن دلسۆز راسپێرە، كو بشێن هندەكێن دی ژی فێر بكەن.
3
وەكو سەربازەكێ باش یێ مەسیح عیسای، پشكداریێ د ئازاركێشانێ دا بكە.
4
ئەوێ سەربازیێ دكەت، خۆ ب كاروبارێن ژیانێ ڤە مژویل ناكەت، چنكو وی دڤێت فەرماندەیێ خۆ رازی بكەت.
5
وەرزشڤان ژی تانجا سەركەفتنێ نابەت، ئەگەر ل دویڤ یاسایێ بەریكانێ نەكەت.
6
دڤێت جۆتیارێ رێنجبەر ئێكەم كەس بیت بەهرا خۆ ژ بەرهەمی ببەت.
7
هزرا خۆ ل سەر گۆتنێن من بكە، چنكو خودان دێ تێگەهشتنێ بۆ هەمی تشتان دەتە تە.
8
عیسایێ مەسیح بینە بیرا خۆ، ئەوێ ژ ناڤ مریان هاتیە راكرن و ئەو ژ دویندەها[a] داوودیە، ل گۆر وێ مزگینیا ئەز رادگەهینم،
9
ئەوا ژ بەر وێ ئەز ئازارێ دكێشم، تاكو وی رادەی هاتیمە قەیدكرن وەكو تاوانبارەكی. لێ پەیڤا خودێ نەهاتیە قەیدكرن.
10
لەوما ژ پێخەمەت هەلبژارتیان ئەز خۆ ل بەر هەمی تشتان دگرم، دا ئەو ژی قورتالبوونا ب رێكا مەسیح عیسای دهێت ل گەل مەزناهیا هەروهەر وەرگرن.
11
ئەڤ گۆتنە جهێ پشتڕاستیێیە:
ئەگەر ئەم ل گەل وی مربین
دێ ل گەل وی ژین ژی.
12
ئەگەر ئەم خۆ راگرین،
دێ ل گەل وی پاشایەتیێ ژی كەین.
ئەگەر ئەم وی ماندەل[b] بكەین،
ئەو ژی دێ مە ماندەل كەت.
13
ئەگەر ئەم د دلسۆز نەبین،
ئەو دێ دلسۆز مینیت،
چنكو ئەو نەشێت خۆ ماندەل بكەت.[c]
پالەیێ جهێ رازیبوونا خودێ 
14
ئەڤان تشتان بینە بیرا وان و ل بەرامبەر خودێ وان راسپێرە كو ل سەر پەیڤان شەڕەدەڤێ نەكەن، چنكو چ مفا تێدا نینن، لێ گوهداران دهەڕفینیت.
15
هەمی بزاڤان بكە كو تۆ وەكو پالەیەكێ جهێ رازیبوونێ، خۆ بۆ خودێ پێشكێش بكەی، پالەیەكێ جهێ شەرمێ د كارێ وی دا نینە، ئەو پەیڤا راستیێ دروست شڕۆڤە دكەت.
16
خۆ ژ پڕبێژیێن نەپیرۆز دویر بئێخە، چنكو ئەو دێ پتر و پتر بەرێ مرۆڤی دەنە خودێنەنیاسیێ.
17
ئاخفتنێن وان وەكو پەنجەشێرێ[d] دێ بەڵاڤ بن. هیمەنایۆس و فلیتۆس ژی ژ وان كەسانن،
18
ئەوێن ژ راستیێ ڤاڕێ بووین و دبێژن كو رۆژا رابوونێ یا روی دای. هۆسا باوەریا هندەكان سەروبن دكەن.
19
لێ بنیاتێ قاییم یێ خودێ دانای یێ خۆجهە، ئەڤ موهرە ل سەرە: «خودان، یێن خۆ دنیاسیت»[e] و «هەر ئێكێ دانپێدانێ ب ناڤێ خودانی بكەت، فەرە خۆ ژ خرابیێ دویر بئێخیت.»[f]
20
د مالەكا مەزن دا، نە ب تنێ ئامانێن زێڕی و زیڤی هەنە، لێ یێن داری و گلی[g] ژی هەنە، هندەك بۆ تشتێن بڕێزن و هندەك بۆ تشتێن بێڕێزن.
21
ئەڤجا ئەگەر ئێك خۆ ژ ڤان تشتان پاقژ بكەت، دێ بیتە ئامانەكێ بڕێز، یێ پیرۆزكری، یێ بكێرهاتی بۆ خودانێ خۆ و یێ ئامادە بۆ هەمی كارێن باش.
22
ژ حەزێن گەنجاتیێ بڕەڤە، هەروەسا بزاڤێ بۆ راستداری[h] و باوەری و حەزژێكرن و ئاشتیێ بكە ل گەل وان كەسان یێن ب دلەكێ پاقژ هەوارا خۆ دگەهیننە خودانی.
23
خۆ ژ گەنگەشەیێن دەبەنگ و نەزانانە بدە پاش، چنكو تۆ دزانی كو شەڕ ژێ پەیدا دبیت.
24
دڤێت بەنیێ خودانی شەڕی نەكەت، لێ ل گەل هەمیان یێ دلنەرم بیت، بۆ فێركرنێ یێ شارەزا بیت و یێ بێهنفرەهـ بیت
25
و ب جوامێری بەرهنگارێن خۆ راستڤە بكەت، بەلكو خودێ لخۆزڤڕینێ بدەتێ، دا راستیێ بزانن
26
و ڤەگەڕنە سەر هشێن خۆ و ژ خەفكا ئبلیسی، ئەوێ ب سەر وان دا گرتی كو ب حەزا وی بكەن، قورتال ببن.
  1. a. 2‏:8 q دویندەه: نەسل یان زوڕیەت
  2. b. 2‏:12 q ماندەل: ئینكار
  3. c. 2‏:13 سەرژمێری 23‏:19
  4. d. 2‏:17 ب یونانی ‹گەنگەرین›. ل فەرهەنگۆكێ ل پەیڤا گەنگەرین* بنێڕە.
  5. e. 2‏:19 سەرژمێری 16‏:5؛ یوحەننا 10‏:14
  6. f. 2‏:19 سەرژمێری 16‏:26
  7. g. 2‏:20 q ئامانێن گلی: ئەوێن ژ ئاخێ دهێنە چێكرن
  8. h. 2‏:22 q راستداری: راست و دروستی