عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
1
ئەڤجا، مادەم ئەم خودانێن ڤان سۆزاینە، گەلی خۆشتڤیان، بلا ئەم خۆ ژ هەر جۆرەكێ پیساتیا لەشی و گیانی پاك بكەین و ژ بەر ترسا خودێ ب تەمامی پیرۆز ببین.
دلخۆشیا پاولۆسی 
2
جهێ مە د دلێ خۆ دا بكەن. مە زێدەگاڤی ل سەر مافێ كەسێ نەكریە. مە زیان ل كەسێ نەكریە. مە كەیسێ خۆ ل كەسێ نەكریە.
3
ئەز ڤێ نابێژم دا هەوە گونەهبار بكەم، چنكو من بەری نوكە یێ گۆتی كو هوین یێ د دلێ مە دا، دا ئەم پێكڤە بمرین و پێكڤە بژین.
4
ئەز گەلەك ژ هەوە یێ پشتڕاستم و گەلەك شانازیێ ب هەوە دبەم. سەرەڕای هەمی تەنگاڤیێن مە، ئەز ژ هاندانێ یێ پڕ بوویم و ژ دلخۆشیێ د سەر دا دچم.
5
خۆ دەمێ ئەم هاتینە مەقدۆنیایێ ژی[a] ، مە هەر بێهنڤەدان نەدیت، لێ ژ هەمی لایان ڤە ئەم تووشی تەنگاڤیان دبووین: ژ دەرڤە ناكۆكی و ژ ناڤ دا ترس.
6
لێ خودێ، ئەوێ دلشكەستیان هان ددەت، ب هاتنا تیتۆسی ئەم هان داین.
7
نە ب تنێ ب هاتنا وی، لێ ب وێ هاندانێ ژی یا وی ژ هەوە وەرگرتی. وی گۆتە مە كا چەوا هوین بیریا من دكەن و چەند كۆڤاندارن و بۆ من چەند دلگەرمن، ئەڤجا ئەز زێدەتر دلخۆش بووم.
8
چنكو ئەگەر من ب نامەیا خۆ هوین خەمبار كربن ژی، ئەز نە یێ پەشیمانم، هەر چەندە ئەز پەشیمان ببووم، چنكو بۆ من دیار بوو كو وێ نامەیێ هوین خەمبار كرن، لێ ب تنێ بۆ دەمەكێ كورت.
9
نوكە ئەز یێ دلخۆشم، نە چنكو هوین خەمبار بوون، لێ چنكو خەمباریا هەوە بەرێ هەوە دا لخۆزڤڕینێ. هوین ل دویڤ حەزا خودێ خەمبار بوون و هۆسا هەوە چ زیان ژ مە نەدیت.
10
چنكو خەمباریا ل دویڤ حەزا خودێ، لخۆزڤڕینەكێ بەرهەم دئینیت كو قورتالبوونەكا بێ پەشیمانی پێڤە بهێت. لێ خەمباریا ژ جیهانێ، مرنێ بەرهەم دئینیت.
11
بەرێ خۆ بدەنێ، هەر وێ خەمباریا ل دویڤ حەزا خودێ د هەوە دا چەند بەرهەم ئینایە: چەند خەمخۆری، چەند حەز كو هوین خۆ روی سپی دەرئێخن، چەند تۆڕەبوون ژ بەر نەڕاستیێ، چەند سەهم، چەند بیریكرن، چەند دلگەرمی، چەند بجهئینانا دادپەروەریێ! د هەمی تشتان دا هەوە سەلماند كو هوین د ڤێ بابەتی دا د بێگونەهن.
12
ئانكو من ئەو نامەیە بۆ هەوە نڤیسی، نە ژ پێخەمەت وی بوو یێ زێدەگاڤی كری، نە ژی ژ پێخەمەت وی بوو یێ زێدەگاڤی د دەرهەقا وی دا هاتیە كرن، لێ دا دلگەرمیا هەوە ل سەر مە، ل بەرامبەر خودێ، بۆ هەوە دیار ببیت.
13
لەوما ئەم هاتینە هاندان.
د سەر ڤێ هاندانێ را، ئەم ژ بەر دلخۆشیا تیتۆسی گەلەك پتر دلخۆش بووین، چنكو دلێ وی ژ لایێ هەوە هەمیان ڤە هاتە تەناكرن.
14
من شانازیا خۆ ب هەوە بۆ وی دیار كر و ئەز شەرمزار دەرنەكەفتم، لێ كا چەوا هەر تشتێ مە گۆتیە هەوە راست بوو، وەسا ئەو شانازیا مە بۆ تیتۆسی دەربارەی هەوە دیار كری، راست دەركەفت.
15
حەزژێكرنا وی بۆ هەوە هێشتا زێدەتر لێ دهێت، هەر دەمێ بیرئینانا گوهداریا هەوە دكەت، كا چەوا هەوە ئەو ب ترس و لەرز قەبیل كر.
16
ئەز یێ دلخۆشم، چنكو د هەمی تشتان دا ژ هەوە یێ پشتڕاستم.
  1. a. 7‏:5 2 كورنتۆس 2‏:13