عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

شیٛوه‌زوان‌و ھۆرامی
Hawrami

په‌ی وه‌زنایره‌ی و گوٙشگیٛرته‌ی كلیك كه‌ره‌ سه‌رو كتیٛبه‌كه‌یۆ

خه‌ڵك‌و ھۆرامانی فه‌رھه‌نگێوه‌ قه‌ڎیمی و به‌ریٛزشاھه‌ن. به‌ ڕه‌ڎبیه‌ی ڕوٙزگاری، زوان‌و ھۆرامی به‌كار ئامان په‌ی نویسته‌ی كتیٛبه‌ پیروٙزه‌كا‌ كه‌ سه‌ربه‌ دین‌ و باوڕه‌ جیاوازه‌كا بییٛنیٛ. ته‌نانه‌ت ھه‌رچنڎه‌ جه‌ قه‌ڎیمه‌نه‌ جوله‌كه‌كیٛ و مه‌سیحیه‌كیٛ جه‌ كه‌ش‌ و كوه‌كاو ھۆرامانینه‌ به‌ ئاشتی ژیوێنیٛ و ته‌ئسیر‌و ئاڎیشا فه‌رھه‌نگێوه‌ فره‌ دوٙڵه‌مه‌نڎش جیا ئاسته‌ن په‌ی ھۆرامیه‌كا، به‌ڵام تائیسه‌یچ ھیچ ھوٙرگیٛڵیایێوه‌‌ كتیٛبه‌ پیروٙزه‌كاشا نیا به‌ زوان‌و ھۆرامی و ھوٙرنه‌گیٛڵیان په‌ی سه‌رو زوان‌و ھۆرامی. به‌ڵام دماجار ھوٙرگیٛڵیایی ئینا ڕاوه په‌ی ئه‌وه‌ڵ جاری جه‌ تاریٛخه‌نه‌. و گردو ئا كه‌سایچه‌ كه‌ ئیحترام‌و ئی كتیٛبا گیٛرا و گه‌ره‌كشانه‌ چه‌نه‌شا یاوانه‌، به‌ ئاسانی یاووٙ ده‌سشا. ئینه‌یچه‌ وه‌رو ئانه‌ینه‌ كه‌ خوڎا گه‌ره‌كشا گردو خه‌ڵكی جه‌ ھه‌ر زوان و فه‌رھه‌نگێوه‌ بوٙ، گوٙششا جه‌ ده‌نگیشۆ بوٙ پا جوٙره‌ی كه‌ چه‌نه‌ش یاوانه‌.

"خوڎا به‌ زوان‌و دڵیما قسیٛما په‌ی كه‌روٙ"