عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بەرخ و ڤەكرنا پەرتووكا موهركری 
1
پشتی هنگی، من پەرتووكەكا پێچای دیت د دەستێ راستێ یێ وی دا بوو، ئەوێ ل سەر تەختی روینشتی، ئەو پەرتووك ژ هەردوو لایان ڤە یا نڤیسای بوو، ب حەفت موهران یا موهركری بوو.
2
من فریشتەیەكێ ب هێز ژی دیت، ب دەنگەكێ بلند گازی دكر: «كی یێ هەژییە پەرتووكا پێچای ڤەكەت و موهرێن وێ راكەت؟»
3
لێ كەسەك نەشیا، نە ل ئەسمانی، نە ل ئەردی و نە ژی ل بن ئەردی، وێ پەرتووكێ ڤەكەت و ل ناڤەرۆكا وێ بنێڕیت.
4
ئەز گەلەك دگریام، چنكو كەسەك نەهاتە دیتن كو یێ هەژی هندێ بیت، وێ پەرتووكێ ڤەكەت و ل ناڤەرۆكا وێ بنێڕیت.
5
ئینا ئێك ژ ریهسپیان گۆتە من: «نەكە گری. ئەڤە شێرێ ژ هۆزا یەهودای، رەها داوودی، سەركەفتن یا ب دەستڤە ئینای، دا پەرتووكێ و حەفت موهرێن وێ ڤەكەت.»[a]
6
پشتی هنگی د ناڤبەرا تەختی و هەر چوار ئافراندیێن زیندی دا، د ناڤەڕاستا ریهسپیان دا، من بەرخەكێ راوەستیای دیت هەروەكو یێ ڤەكوشتی بیت. وی حەفت شاخ هەبوون و حەفت چاڤ ژی كو حەفت گیانێن خودێنە یێن بۆ هەمی ئەردی هاتینە هنارتن.
7
ئەو هات و پەرتووك ژ دەستێ راستێ یێ ئەوێ ل سەر تەختی روینشتی، وەرگرت.
8
دەمێ پەرتووك وەرگرتی، هەر چوار ئافراندیێن زیندی و هەر بیست و چوار ریهسپیان ل بەرامبەر بەرخی دەڤ و دەڤ خۆ هاڤێتە ئەردی. هەر ئێك ژ وان قیسارەیەك[b] و ترارێن زێڕی یێن تژی بخویر ڤێ بوون. ئەو بخویر نڤێژێن پیرۆزكریانە.
9
ئەوان سروودەكا نوی دستراند و دگۆت:
«تۆ یێ هەژی كو پەرتووكێ وەرگری
و موهرێن وێ ڤەكەی،
چنكو تۆ هاتیە ڤەكوشتن و تە ب خوینا خۆ مرۆڤ بۆ خودێ كڕین،
ژ هەمی هۆز و زمان و گەل و مللەتان.
10
تە ئەو بۆ خودایێ مە كرنە پاشایەتی و كاهن،
ئەو دێ پاشایەتیێ ل سەر ئەردی كەن.»[c]
11
پشتی هنگی من بەرێ خۆ دایێ و من دەنگێ گەلەك فریشتەیان بهیست. ئەو ل دۆرێن تەختی و دۆرێن هەر چوار ئافراندیێن زیندی و ریهسپیان بوون، ژمارەیا وان ب دەهان هزار دەهـ هزار و هزارەهان هزار بوون.
12
ب دەنگەكێ بلند دگۆت:
«یێ هەژییە ئەو بەرخێ هاتبوو ڤەكوشتن،
كو هێزێ و دەولەمەندیێ
و ئاقلمەندیێ و شیانێ و رێزێ
و مەزناهیێ و پەسنێ[d] وەرگریت.»[e]
13
هنگی من بهیست، هەمی ئافراندیان، ل ئەسمانی و ل سەر ئەردی و ل بن ئەردی و د دەریایێ دا و هەمیێن د وان دا، دگۆت:
«پەسن و رێز و مەزناهی و سەروەری
هەروهەر بۆ ئەوێ ل سەر تەختی روینشتی و بۆ بەرخی بن.»[f]
14
هەر چوار ئافراندیێن زیندی ژی دگۆت: «ئامین» و ریهسپیان خۆ هاڤێتە ئەردی و سوجدە بر.
  1. a. 5‏:5 دەستپێكرن 49‏:9؛ ئیشایا 11‏:1
  2. b. 5‏:8 q قیسارە: ئامیرەكێ موزیكێیە.
  3. c. 5‏:10 دەركەفتن 19‏:6؛ ئیشایا 61‏:6
  4. d. 5‏:12 q پەسن: مەدح و سەنا
  5. e. 5‏:12 1 دیرۆك 29‏:11؛ ئیشایا 53‏:7
  6. f. 5‏:13 زەبوور 47‏:8؛ ئیشایا 6‏:1