عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بۆ جڤاكا ل ئەفەسۆسێ 
1
«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل ئەفەسۆسێ بنڤیسە:
‹ئەوێ حەفت ستێران د دەستێ خۆ یێ راستێ دا دگریت و د ناڤەڕاستا حەفت چرادانكێن زێڕین دا بڕێڤە دچیت، ڤان تشتان دبێژیت:
2
من های ژ كریار و رەنج و خۆڕاگرتنا تە هەیە و دزانم تۆ نەشێی بێهنا خۆ ل سەر كەسێن خراب فرەهـ كەی. تە ئەو تاقی كرن یێن دبێژن ئەم هنارتینە، لێ ئەو نە هنارتینە، تە دیت ئەو درەوین دەركەفتن.
3
ئەز دزانم ژی تۆ یێ خۆڕاگری و تە رەنج ژ پێخەمەت ناڤێ من كێشا و نەوەستیای.
4
لێ من ئەڤ تشتە یێ ل سەر تە هەی: تە دەست ژ حەزژێكرنا خۆ یا دەستپێكێ بەردا.
5
ئەڤجا بینە بیرا خۆ كا تۆ ژ كیرێ كەفتی! ل خۆ بزڤڕە و كریارێن دەستپێكێ بكە. ئەگەر نە، ئەز دێ هێمە تە و چرادانكا تە ژ جهێ وێ راكەم[a] ، ژبلی ئەگەر تۆ ل خۆ بزڤڕی.
6
لێ تە ئەڤ تشتێ باش هەیە: كەربێن تە ژ كریارێن نیقولایتیان ڤەدبن، ئەو كریارێن كەربێن من ژی ژێ ڤەدبن.
7
ئەوێ گوهـ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت. هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، دێ دەستویریێ دەمێ كو ژ دارا ژیانێ بخۆت، ئەوا د بەهەشتا خودێ دا.›»[b]
بۆ جڤاكا ل سمیرنایێ 
8
«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل سمیرنایێ بنڤیسە:
‹ئەوێ ئێكێ و دویماهیێ، ئەوێ مری و زیندی بووی، ڤان تشتان دبێژیت:
9
من های ژ تەنگاڤی و هەژاریا تە هەیە، لێ تۆ یێ دەولەمەندی. هەروەسا من های ژ بوهتانێن[c] وان كەسان هەیە یێن دبێژن ئەم جوهینە. ئەو نە جوهینە، لێ ئەو كنیشتەیا[d] ئبلیسینە.
10
ژ وان ئازاران قەت نەترسە یێن ل بەرە بهێنە سەرێ تە. ئەڤە ئبلیسی ل بەرە هندەك ژ هەوە بهاڤێژیتە د زیندانێ دا، داكو هوین بهێنە تاقیكرن و دەهـ رۆژان دێ د تەنگاڤیێ دا بن. تا مرنێ یێ دلسۆز بە و ئەز دێ تانجا ژیانێ دەمە تە.
11
ئەوێ گوهـ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت. هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، مرنا دوویێ قەت زیانێ لێ ناكەت.›»
بۆ جڤاكا ل پەرگامایێ 
12
«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل پەرگامایێ بنڤیسە:
‹ئەوێ شیرێ تیژ یێ دوودەڤ هەی، ڤان تشتان دبێژیت:
13
من های ژێ هەیە تۆ ل كیرێ یێ ئاكنجی، ل وی جهی یێ تەختێ ئبلیسی لێ. سەرەڕای هندێ تۆ ناڤێ من قاییم دگری و تە باوەریا خۆ ب من ماندەل[e] نەكر، خۆ د وان رۆژان دا، یێن ئەنتیپاس، شاهدێ من یێ دلسۆز ل نك هەوە هاتیە كوشتن، ل وی جهی یێ ئبلیس لێ ئاكنجی.
14
لێ من چەند تشتەك ل سەر تە هەنە: ل وێرێ تە هندەك كەسێن هەین، ل دویڤ فێركرنا بەلعامی دچن، ئەوێ بالاق[f] فێر دكر كو ئەگەرەكی بۆ هەلنگفتنێ ل بەر ئیسرائیلیان دانیت، دا ژ قوربانێن بۆ پووتان[g] هاتینە پێشكێشكرن بخۆن و دەهمەنپیسیێ بكەن.[h]
15
ب هەمان شێوە، تە هندەك ژی هەنە، ل دویڤ فێركرنا نیقولایتیان دچن.
16
ئەڤجا ل خۆ بزڤڕە. ئەگەر نە، ئەز دێ زوی هێمە نك تە و شەڕێ وان ب شیرێ دەڤێ خۆ كەم.
17
ئەوێ گوهـ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت. هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، ئەز دێ ژ مەننایا[i] ڤەشارتی دەمێ و ئەز دێ بەركەكێ سپی دەمێ، ناڤەكێ نوی یێ ل سەر نڤیسیە، كو كەس نەزانیت ژبلی وی یێ وەردگریت.›»
بۆ جڤاكا ل تیاتیرایێ 
18
«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل تیاتیرایێ بنڤیسە:
‹كوڕێ خودێ، ئەوێ چاڤێن وی وەكو گوڕیا ئاگری و پێیێن وی وەكو برۆنزێ تەیساندی، ڤان تشتان دبێژیت:
19
من های ژ كریارێن تە، ئانكو حەزژێكرن و باوەری و خزمەت و خۆڕاگرتنا تە، هەیە. هەروەسا دزانم كو كریارێن تە یێن ڤێ دویماهیێ ژ یێن دەستپێكێ پترن.
20
لێ من ئەڤ تشتە یێ ل سەر تە هەی: تۆ بێهنا خۆ ل وێ ژنكێ، ئیزابێلێ[j] ، فرەهـ دكەی، ئەوا دبێژیت ئەز پێغەمبەرم و بەنیێن من د سەر دا دبەت و فێر دكەت كو دەهمەنپیسیێ بكەن و قوربانێن بۆ پووتان هاتینە پێشكێشكرن بخۆن.
21
من دەم دایێ داكو ئەو ل خۆ بزڤڕیت، لێ وێ نەڤێت ژ دەهمەنپیسیا خۆ ل خۆ بزڤڕیت.
22
ئەڤە ئەز دێ نەخۆشیەكا گران دەمێ و هاڤێژمە د ناڤ نڤینان را و ئەوێن ل گەل وێ بێنامویسیێ دكەن ئێخمە د تەنگاڤیەكا گران دا، ژبلی ئەگەر ژ كریارێن وێ ل خۆ بزڤڕن.
23
ئەز دێ ل زاڕۆكێن وێ ژی دەم و كوژم. ئەڤجا هەمی جڤاكێن باوەرداران دێ زانن كو ئەزم یێ زێهن و دلان دپشكنیت و ئەز دێ ل دویڤ كریارێن هەوە دەمە هەر ئێكی ژ هەوە.[k]
24
لێ ئەز بۆ هەوە یێن دی ل تیاتیرایێ، ئەوێن ب دویڤ ڤێ فێركرنێ نەكەفتین، ئەوێن ئەو تشت نەزانین یێن هندەك دبێژنێ ‹تشتێن كویر یێن ئبلیسی›، دبێژم: ئەز بارەكێ دی نادانمە سەر ملێ هەوە،
25
هەما ئەو تشتێ هەوە هەی قاییم بگرن، هەتا ئەز بهێم.
26
‏-28 هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت و تا دویماهیێ كارێن من ب جهـ بینیت، ئەز دێ دەستهەلاتێ ل سەر مللەتان دەمێ، هەروەكو من ژی ژ بابێ خۆ وەرگرتی.
‹ب گۆپالەكێ ئاسنی دێ حوكمداریێ ل سەر وان كەت،
دێ وان وەكو جەڕكان پەلخینیت.›[l]
دێ ستێرا سپێدێ ژی دەمێ.
29
ئەوێ گوهـ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت.›»
 1. a. 2‏:5 بنێڕە 1‏:12‏-13، 20
 2. b. 2‏:7 دەستپێكرن 2‏:9
 3. c. 2‏:9 q بوهتان: تاوانباركرنا بێ بنیات
 4. d. 2‏:9 q كنیشتە: جهێ پەرستنێ یێ جوهیان. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 5. e. 2‏:13 q ماندەل: ئینكار
 6. f. 2‏:14 q بالاق: پاشایێ مۆئابێ بوو.
 7. g. 2‏:14 q پووتان: صەنەمان
 8. h. 2‏:14 سەرژمێری 25‏:1‏-3؛ 31‏:16
 9. i. 2‏:17 q مەننا: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 10. j. 2‏:20 q ئیزابێل: وەكو هێما هاتیە بكارئینان. د پەیمانا كەڤن دا ئیزابێل شاژنەك بوو كو گەلەك دژایەتیا خودێ دكر. بنێڕە 1 پاشا 16‏:31؛ 18‏:4
 11. k. 2‏:23 پەند 24‏:12
 12. l. 2‏:26‏-28 زەبوور 2‏:8‏-9