Isa got,
«Erd û ezman wê bibihûrin, lê peyvên min tu caran nabihûrin.»

Isa bersîv da û got:
«... Ez ji bo vê yekê ji dayik bûme û ji bo vê yekê hatime dinyayê,
da ku ez ji rastiyê re şahidiyê bikim.
Her kesê ku ji aliyê rastiyê be, guhê xwe dide dengê min.»

Încîl (Mizgînî)
Zebûr 117 
1
Ey hemû miletno, pesnê Xudan bidin!
Ey hemû gelno, wî berz bikin!
2
Çimkî kerema wî ya ji bo me mezin e,
Û dilsoziya wî her û her dajo.
Pesnê Xudan bidin!